Celoslovenská Konfera Levitov

O konferencii

Milí priatelia a účastníci konferencie,
ďakujeme Vám, že ste prišli a osobne prispeli k vytvoreniu úžasnej atmosféry, plnej povzbudzujúcej lásky, záujmu a spolupráce. Všetci slúžiaci prišli bez nároku na odmenu s túžbou predstaviť a ponúknuť druhým svoje hrivny. Boli ste úžasné poblikum či sálach počas workshopov alebo vo vestibule cez prestávky. Považujeme si to za česť, že sme mohli byť užitoční pri organizácii takéhoto podujatia. Nech náš Boh žehná každej službe deťom, ktorú cez Vás koná. Prípravný tím
tvare.png

O služobníkoch

Konferencie sa aktívne zúčastnili:

Ako založiť bábky a filmy - Braňo Shmogrovits (ECM)
DC "Ako doma" - alebo kresťanská škôlka /SK Christiana
- Čítanie Božieho slova - Detská misia
Déčko (AC BA) - ukážka detskej služby
Depo - Marek Sonoga
Detská misia - biblické kluby
divadlo a divadelný workshop - Maťo Žák /AC
Katedra ETM PF UMB - prezentácia /Dana Hanesová
Mother in Touch - modlitebná služba mamičiek
Od samého začiatku - práca s batoľatami /Renáta Sochorova
Online parenting - ako naučiť deti zodpovednému prístupu k internetu /Bohuslav Kremský
Operácia vianočné dieťa - charitatívny evanjelizačný projekt /Andrej Vaško
Scripture Union - ako hovoriť príbeh /Natália Ľuptáková
Sketchboard - evanjelium a vizuálne formy /Mgr.Katarína Bencová
služba deťom v DD - Renáta Leščinská
tábory Levitov - SK Christiana
TeenGames - šport a zážitkové učenie s tínedžermi /Lea Laurovičová
tvorivé dielne - Hrivniaková Magdaléna
Ukážky z práce v besiedke - sestričky z AC a ECAV
Víkendy Otcov so synmi - povzbudenie chlapcov /Vlado Sochor
Viva Network - deti v ohrození
Život bez závislosti - služba deťom z disfunkčných rodín /Jozef Brenkus a Janka Jurčová
prezentácie ZŠ Narnia v Banskej Bystrici - Dáša Hanesová

O programe

Piatok 11. novembra

17:00 začiatok registrácie
19:00 úvodné zhromaždenie - chvály, prezentácie služby, slovo
21:00 záver

Sobota 12. novembra

09:00 zhromaždenie - chvály, prezentácie služby, slovo
10:30 paralelné workshopy I.
11:40 paralelné workshopy II.
13:00 prestávka na obed
15:00 paralelné workshopy III.
16:30 panelová diskusia
18:00 prestávka na večeru
19:00 zhromaždenie - chvály, prezentácie služby, slovo

Nedeľa 13. novembra

09:00 paralelné workshopy IV.
10:30 záverečné zhromaždenie konferencie

(konkrétny rozvrh workshopov až po uzávierke prihlásených služieb)

Registrácia

Záväzná prihláška:
- pre služby vyplňte a odošlite do 10. októbra
- účastníci do konania konferencie
- neprihláseným účastníkom z kapacitných dôvodov nezaručujeme umiestnenie.

Registračný poplatok: 10 EUR - je rovnaký pre všetkých

(pri skupinovej návšteve môžete požiadať o zľavu - vyhovieme podľa výšky sponzorských príspevkov)

Platenie:
- prevodom na: 2669475031/1100 v.s. 112011, do poznámky vaše meno
- alebo v hotovosti na mieste

Ubytovanie je individuálne. Tipy na ubytovanie:

http://vd.internaty.sk/ubytovanie.html
(pešo cca. 10 min.)

http://www.zamprad.sk/index.html
(trolejbus č. 14 - 6 min. + k zastávkam spolu asi 10)

http://zilina-gallery.sk/picture.php?/5821/category/17
(trolejbus č. 7 - 12 min. + k zastávkam spolu asi 10)

http://www.3h.sk/
(trolejbus č. 7 - 7 min + k zastávkam spolu asi 15)

http://zilina-gallery.sk/picture.php?/1926/category/17
(trolejbus č. 14 - 14 min.+ k zastávkam spolu asi 15)

GPS: 49° 12`8.26“A , 18° 45`23.6“E

Mapa pre lepšiu orientáciu (zobrazíte kliknutím na obrázok)

mapa-Zilina-detska-konferencia-2011-mini.png, 43kB

Stravovanie bude možné v bufete priamo v objekte konferencie.

prihláška účastníka:

meno a priezvisko:

e-mail:

telefonický kontakt:

zbor/cirkev/denominácia:

mesto:

piatok sobota nedeľa

moja služba pri deťoch:

prihláška na prezentáciu a workshopy:

názov služby:

meno vedúceho:

mená členov tímu:

charakteristika prezentácie/workshopu:

technické požiadavky:

sobota doobeda sobota poobede nedeľa doobeda

Kontakt

Ursy Botting: 0905 518 915, viva.sk@nextra.sk

Dana Hanesová: 0904 825 303, dana.hanesova@umb.sk